KÁRANSKÁ 24 HODINOVKA – PROPOZICE

KÁRANSKÁ 24 HODINOVKA

V termínu 14.6.2024 se uskuteční první ročník speciální tenisové akce Káranská 24 hodinovka také KÁRANSKÁ 24H.

Termín 21.6. je pak náhradním termínem pro případ nemožnosti hrát z důvodu nepříznivého počasí v plánovaném termínu. Termín 28.6. je již brán jen jako nouzový, kdyby byla tak velká smůla, že by se nedalo hrát ani v jedno z dřívějších termínů.

Termín je volen tak, aby se hrálo pokud možno co nejvíce za světla a minimálně při umělém osvětlení.

 1. Hrát se bude na antukových kurtech C a 1, za tmy pak na osvětleném kurtu C a na osvětlené umělce 2 (Na obou kurtech se v konci roku 2023 podařilo dát osvětlení do pořádku výměnou výbojek a světel). V případě vysokého zájmu hráčů/hráček o tuto akci, který by převýšil limity (viz níže v příkladech rozpisů) muselo by se přistoupit k hraní i na umělce za světla v době, kdy bude volná. Hráč/hráčka na které vyjde hraní na umělce toto nemohou odmítnout (V případě odmítnutí se uplatní pravidlo 9). Hráči hrají s hráčkami bez handicapu.

 2. Přihlášení hráči/hráčky se budou podílet rovným dílem na úhradě za osvětlení kurtů TJ, které je účtováno částkou 200,-Kč/h pro kurt C a 100,-Kč pro kurt 2 (umělka). Bude hrazeno ze zápisného.

 3. Čas hraní je navržen od pátku 18:00 do soboty 18:00 s podmínkou, že sety rozehrané před limitem konce (sobota 18:00) budou dohrány. Po konci hraní přejde sportovní zábava do společenské zábavy při následné after party, která se bude konat na hřišti, případně, pokud si to někdo troufne, i na soukromém pozemku některého z hráčů či hráček.

 4. Do akce by se měli přihlásit hráči a hráčky, kteří budou předpokládat schopnost hrát někdy s většími, někdy menšími a někdy třeba jen minimálními přestávkami po dobu 24 hodin. A dále také budou ochotni bez problémů hrát i na umělce. (Neschopnost nebo odmítnutí hrát z jakéhokoli důvodu bude penalizována ve prospěch after party)

 5. Střídat na kurtech se bude vždy po jednom setu, hraném podle tenisových pravidel (za stavu 6:6 následuje tie-break do sedmi).

 6. Bude vytvořen seznam hraní střídání pomocí čísel tak, aby přestávky mezi hraním měli hráči a hráčky pokud možno co nejrovnoměrnější a tak, že systém je tvořen tak, že každý hraje s každým1) (pochopitelně třeba i několikrát). Losování čísel a tím i zařazení jmen na seznam hraní proběhne před 18:00, ideálně nejpozději kolem 17:30.

 7. Po ukončení zápasu (setu) má další dvojice povinnost nástupu k dalšímu hraní na kurt nejpozději do 5 minut po konci setu (nebo po ukončení úpravy kurtu, která se bude provádět po každém třetím odehraném setu (úpravu provádí hráči, kteří tento třetí set dohráli). Hráč/hráčka kteří to nestihnou budou penalizováni vkladem 100,-Kč. V případě nenastoupení do 10 minut a nutnosti uplatnit pravidlo 10 uhradí nenastoupivší hráč/hráči penalizaci ve výši 300,-Kč do společné kasy pro společnou útratu na after party.

 8. Pokud se budou účastníci mít potřebu rozehrát, musí tak učinit ještě před vlastním zahájením akce, tedy v pátek před 18:00. Dále pak před vlastními zápasy (sety) v rámci akce se již nerozehrává, ale přistoupí se rovnou k losování podání (střihnutím) a následně k vlastní hře.

 9. Hráč/hráčka kteří odstoupí z akce před uplynutím 24 hodin s tím, že nebudou již chtít nebo nebudou schopni z jakýchkoli důvodů hrát další zápasy (stejně tak, pokud odmítnou hrát na umělce, připadne li jejich zápas na tento kurt), budou penalizováni vkladem 1000,-Kč do společné kasy. Jejich zápasy budou ze soupisu pro další pokračování vyškrtnuty. (Tato penalizace se uplatní ve všech případech. Tedy nejen pro ukončení hraní pro únavu, ale i v případě zranění nebo jiného handicapu.)

 10. Pokud nebudou oba hráči/hráčky na kurtu do 10 minut po skončení předchozího zápasu, nastoupí další dvojice v pořadí. Původní dvojice nastoupí v nejbližším možném čase tak, aby nenásledoval zápas s jedním z dvojice bezprostředně poté (pokud dotčený hráč/hráčka s pokračováním i v dalším, následujícím duelu bude souhlasit, nebude se toto pravidlo aplikovat).

 11. Výsledky budou zapisovány včetně skóre. Za vítězství získává hráč/hráčka bod. Při rovnosti bodů po konci akce rozhodne o pořadí skóre her jednotlivých hráčů/hráček se stejný počtem bodů.

 12. Bude vyhodnoceno pořadí v kategorii mužů a žen (v případě nižšího počtu žen než tři pak jen celkově bez rozlišení pohlaví) s tím, že o cenách pro první tři je potřeba si ještě popřemýšlet (bude upřesněno později i s přihlédnutím k množství hráčů a hráček).2)

 13. Zápisné do této akce je nastaveno na částku 600,-Kč. Z této částky se uhradí osvětlení kurtů (při svícení 8 hodin na obou kurtech to je 2400,-Kč) a zbytek bude vložen do společné kasy na afterparty.

 14. Odhadovaný limit počtu hráčů/hráček pro reálnou možnost odehrání setů každý s každým je 10. V případě vyššího počtu zájemců bude nutné dojít k sudému počtu účastníků, rozdělit je do dvou skupin, kde by hráli hráči/hráčky z první skupiny proti hráčům/hráčkám ze skupiny druhé. Opět systémem každý s každým.

 15. Přihlášky včetně úhrady zápisného nejpozději do 30.5.2024 na Martin Procházka 603511144, Sam Straka 602366252. Pro přípravu akce však preferujeme informaci o účasti co nejdříve. I čas přihlášky může rozhodovat o zařazení do akce v případě většího převisu zájmu.

 16. Přihláškou do akce a uhrazením zápisného účastník stvrzuje, že si je vědom své účasti na akci pouze na své vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti akce.

1) Je varianta rozdělit při sudém počtu účastníků hráče a hráčky co nejvíc spravedlivě do dvou skupin (i při počtu účastníků <=10). Potom by v rozpisu hraní byly zápasy každý s každým v druhé skupině.

2) V případě hraní ve dvou skupinách by kromě vyhodnocení pořadí mužů a žen bylo vyhodnoceno, která skupina získala více bodů (setů). V případě rovnosti bodů rozhoduje skóre her a v případě rovnosti skóre vyšší počet získaných bodů ženou/ženami ve skupině (bude li počet žen ve skupinách shodný).

PŘÍKLADY ROZPISŮ

PŘÍKLAD ROZPISU PRO 6-12 HRÁČŮ

6

7

8

9

10

11

12

1

2

1

2

8

1

1

8

10

1

1

10

12

1

3

4

3

4

7

2

7

2

9

2

9

2

11

2

5

6

5

6

3

6

3

6

3

8

3

8

3

10

1

3

1

7

5

4

5

4

7

4

7

4

9

4

2

4

2

3

1

7

9

7

5

6

5

6

5

8

3

5

4

5

6

8

6

1

1

9

11

9

7

6

1

4

6

7

2

5

2

5

8

10

8

1

1

11

2

6

1

3

4

3

4

3

2

7

2

7

10

12

1

5

2

4

6

1

8

6

6

3

6

3

2

9

3

6

3

5

5

7

5

9

4

5

4

5

8

3

2

5

4

6

8

4

1

4

8

1

10

8

4

7

4

6

5

7

3

2

3

2

7

9

7

11

6

5

2

3

1

4

1

5

7

5

10

6

1

6

10

1

1

6

2

6

4

6

4

8

5

2

5

2

9

11

4

5

4

7

7

3

9

3

3

4

3

4

12

8

1

5

2

8

2

1

1

7

9

7

7

2

3

6

4

1

6

4

6

8

6

10

3

6

2

7

3

5

3

7

9

5

11

5

5

4

1

6

6

2

8

2

4

10

4

1

1

9

2

5

8

7

1

9

2

3

2

3

8

10

3

7

1

3

5

3

6

1

8

6

11

7

2

4

2

6

5

7

5

9

6

12

5

8

7

1

8

4

10

4

2

5

7

6

9

8

3

9

3

11

4

3

2

1

4

2

10

2

1

2

8

1

8

3

1

5

1

5

7

5

7

9

4

7

6

9

4

6

4

8

10

6

6

5

8

7

7

3

9

3

5

11

3

1

2

8

2

10

12

4

9

4

9

10

11

1

3

2

5

8

4

1

6

4

1

7

7

6

3

5

3

7

6

8

2

9

6

2

8

2

9

5

8

3

10

7

1

9

4

10

4

7

8

9

10

11

11

3

6

5

1

3

5

3

2

12

2

4

2

6

6

1

5

10

7

1

5

7

9

6

11

8

8

4

7

8

9

10

3

9

2

1

4

2

10

2

10

3

1

5

12

11

4

9

6

11

1

5

8

5

10

7

4

6

6

7

8

9

7

3

3

1

2

8

11

4

9

12

5

10

11

10

9

6

4

1

7

8

3

5

2

11

6

2

10

3

12

7

4

9

8

11

8

5

10

9

6

7

1

3

2

4

5

12

11

6

7

10

9

8

2

1

12

3

4

11

10

5

6

9

8

7

Počet zápasů každý s každým jednotlivci/skupiny:

12 – 66                   12 (skupiny) – 36

11 – 55                    14 (skupiny) – 49

10 – 45

9 – 36

8 – 28

7 – 21

6 – 15

PŘÍKLAD PRO DVĚ SKUPINY PO 6 NEBO 7

12

14

A2

B3

A1

B1

A3

B4

A2

B2

A4

B5

A3

B3

A5

B6

A4

B4

A6

B1

A5

B5

A1

B2

A6

B6

A7

B7

A2

B4

A3

B5

A1

B2

A4

B6

A2

B3

A5

B1

A3

B4

A6

B2

A4

B5

A1

B3

A5

B6

A6

B7

A2

B5

A7

B1

A3

B6

A4

B1

A1

B3

A5

B2

A2

B4

A6

B3

A3

B5

A1

B4

A4

B6

A5

B7

A2

B6

A6

B1

A3

B1

A7

B2

A4

B2

A5

B3

A1

B4

A6

B4

A2

B5

A1

B5

A3

B6

A4

B7

A2

B1

A5

B1

A3

B2

A6

B2

A4

B3

A7

B3

A5

B4

A6

B5

A1

B5

A1

B6

A2

B6

A3

B7

A2

B2

A4

B1

A3

B3

A5

B2

A4

B4

A6

B3

A5

B5

A7

B4

A6

B6

A1

B1

A1

B6

A2

B7

A3

B1

A4

B2

A5

B3

A6

B4

A7

B5

A1

B7

A2

B1

A3

B2

A4

B3

A5

B4

A6

B5

A7

B6

Pro systém hraní každý s každým je limitem maximálně 10 účastníků, kdy vychází na set cca 30 minut tak, aby se stihly odehrát všechny zápasy.

V případě účasti více hráčů/hráček je nutné přistoupit k hraní dvou skupin proti sobě, aby byla šance, že se všichni ze skupin utkají s hráči/hráčkami z druhé skupiny alespoň jednou. (I v tomto případě je pro šanci odehrát všechny duely strop počtu hráčů/hráček a to 14)