PRAVIDLA – KÁRANSKÁ LIGA

TJ JIZERA KÁRANÝ

 1. Určeno pro členy T.J. JIZERA KÁRANÝ (muži i ženy) a další příznivce tenisu hrající pravidelně nebo občas na kurtech v Káraném. Podmínkou je, že přihlášený hráč/hráčka si udělá dostatek času na odehrání co největšího počtu zápasů během sezony (ideálně všech) a je ochotný/á hrát i s hráči/hráčkami opačného pohlaví a/nebo velmi odlišné úrovně hry.

 2. Do určeného data pro každý rok se zájemci přihlásí na kontakt uvedený níže. (Hráči a hráčky uvedou jméno, příjmení, e-mail a mobil. Ti, kteří se zúčastnili předchozího ročníku jen potvrdí účast a požadované údaje uvedou jen v případě změny.) Pro komunikaci a sdílení informací bude primárně využívána služba Whats App, je tedy nutné, aby všichni hráči i hráčky ji měli nainstalovanou, funkční a využívanou. Pro rok 2024 a druhý plný ročník je datum pro přihlášení do 17.3.2024, 23:59. Sam Straka: 602366252, sam@samuelstraka.cz Přihlášky po tomto termínu pouze se schválením většiny aktuálních účastníků a za zvýšené zápisné.

 3. Základní zápisné do Káranské Ligy je nastaveno na 300,-Kč. Zvýšené zápisné 500,-Kč je pro případ opožděné a schválené přihlášky nebo pro opoždění s platbou po 31.3.2024, a to i pokud se hráč/hráčka přihlásil/a včas do 17.3.2024. Vybrané zápisné bude využito na částečnou úhradu nákladů závěrečné afterparty po utkáních MASTERS. Bude hrazeno převodem na účet 262428330/0600 garanta afterparty, kterým je David Šubr (do poznámky k platbě uveďte své jméno). Základní nezvýšené zápisné musí být uhrazeno nejpozději do 31.3.2024. Po tomto termínu se zápisné automaticky zvyšuje na 500,-Kč. Pokud nebude potvrzena platba zápisného některého z hráčů/hráček, nebude jejich případný výsledek z odehraného zápasu zařazen do tabulek.

 4. Hraje se systémem každý s každým. Hráči/hráčky se na termínech zápasů domlouvají sami tak, aby stihli odehrát všechny nebo maximum svých zápasů. Jen za odehrané zápasy mohou být získány body do konečného pořadí. Po dohodě obou hráčů/hráček lze hrát na antuce i umělce.

 5. Hraje se dle standardních tenisových pravidel na dva vítězné sety (včetně plného i případného třetího setu) s následující výjimkou v dalším bodě.

 6. Aby mohli hrát muži s ženami a alespoň trochu se srovnaly šance, budou mít některé ženy výhodu nastaveného vedení. Ženy budou dohodou účastníků rozděleny na skupinu “nasazených” A a “nenasazených” B. Ženy ze skupiny A nebudou mít v utkáních s muži žádnou výhodu vedení. Ženy ze skupiny B budou mít vedení 15:0 při svém podání a 30:0 při podání muže nebo ženy ze skupiny A. Do skupiny A se může žena sama dobrovolně zařadit, pokud je přesvědčena, že nepotřebuje zvýhodnění vůči mužům a akceptuje i znevýhodnění v utkáních se ženami ze skupiny B. Tedy jednoduše řečeno, ženy ze skupiny A budou do všech zápasů nastupovat s handicapy, jaké mají muži. Toto nasazení a určení handicapů bude provedeno nejpozději do začátku každého ročníku tedy 1.dubna tak, aby již pro první zápasy bylo jasné s jakým handicapem kdo proti komu hraje. V průběhu sezony již přeřazení do jiné skupiny nelze provést. Ženy zařazené do skupiny A budou v tabulkách označeny hvězdičkou za jménem. (V ročníku 2023 byly ve skupině “A” Radana Leistner Kratochvílová, Petra Vlčková a Jana Hurtová a tyto i souhlasí se svým nasazením i pro rok 2024).

 7. Rodinní příslušníci přihlášení do Káranské Ligy (partneři, sourozenci, rodiče, potomci a podobně) mají povinnost odehrát své vzájemné zápasy nejpozději do 31.8. každého roku. Pozdější zápasy nebudou zahrnuty do tabulek a pořadí.

 8. Bude vyhodnocováno pořadí celkem bez rozdílu pohlaví, ženy, muži. Do všech tabulek pořadí se započítávají všechny výsledky odehraných a ukončených zápasů.

 9. Umístění v tabulce Ligy je hodnoceno dle kritérií v následujícím pořadí: Počet vítězství, (vyhrané – prohrané sady)/počet zápasů, (vyhrané – prohrané hry)/počet zápasů. Při rovnosti všech předchozích kritérií rozhodne vyšší počet odehraných zápasů. Je li i potom nerozhodnuto, výše v pořadí se umístí žena rozhoduje li se v pořadí mezi mužem a ženou. Rozhoduje li se mezi muž/muž nebo žena/žena rozhodne při rovnosti všech předchozích kritérií los (případný los přijde na řadu jen pro konečné hodnocení po 30.9. každého roku). Pravidlo o losu se nebude uplatňovat pro průběžné pořadí. Hráči/hráčky, kteří nemají odehrán zatím žádný zápas se do výpočtu nezahrnují a jsou umístěni na konec pořadí tabulky v prostém abecedním pořadí.

 10. Výsledky se nahlašují co nejdříve po zápase (nejlépe do večera v ten samý den) na kontakt Sam Straka: 602366252, sam@samuelstraka.cz pro možnost rychlé aktualizace Ligy. Ideálně přes WhatsApp. Povinnost nahlásit výsledek má vítěz.

 11. Průběžná tabulka výsledků a tabulka pořadí budou publikovány na webu na odkaze: https://samuelstraka.cz/karanska-liga-2024 (v dalších letech se změní v linku jen rok konání)

 12. Další užitečné informace mohou být zveřejňovány i na FB skupině Káranská Liga – https://www.facebook.com/groups/1503403023463302. Skupina je veřejná. Sem mohou přispívat rovněž samotní hráči i hráčky svými informacemi, fotografiemi a podobně.

 13. Oficiálně bude Káranská Liga otevřena pro hraní a zápasy 1.dubna každého roku s tím, že lze začít hrát do otevření antukových kurtů na umělé trávě. Pro hraní zápasů je preferována antuka, ale na umělé trávě lze odehrát jakékoli zápasy, pokud s tím budou souhlasit oba hráči/hráčky. Konec ročníku a pořadí bude uzavřeno vždy nejpozději k 30.9. každého roku i bez případných neodehraných zápasů. Po ukončení základní části a uzavření pořadí daného ročníku následuje MASTERS, kde hrají první čtyři muži a první čtyři ženy systémem 1-4, 2-3 a dále vítězové o první místo a poražení o třetí místo.

 14. Pravidla podle počtu účastníků a i na základě odsouhlasených námětů účastníků Ligy mohou být změněna nejpozději do 15.3. každého roku, případně v průběhu soutěže při souhlasu nadpoloviční většiny účastníků.

UKONČENÍ A VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE – MASTERS

Termín pro konání závěrečného turnaje MASTERS (žen i mužů) je stanoven na první sobotu v říjnu.

Podle dohody účastníků, podle předpokladu slušného počasí může být tento termín pro MASTERS, zakončení a vyhlášení Ligy s posezením posunut na jiný termín. Pokud to jen trochu dovolí počasí, nejpozději do poloviny října.

Vzhledem k stanovení termínu MASTERS, zakončení Ligy a vyhlášení výsledků na „pevný“ termín je žádoucí, aby hráči a hráčky se šancí na umístění do 4. místa konečného pořadí žen a mužů si na tento den udělali volno. V případě nutnosti posunu kvůli počasí bude vyvinuta maximální snaha určit termín pro MASTERS tak, aby se ho mohli zúčastnit všichni první čtyři muži i první čtyři ženy. Pokud by se však někdo z první čtyřky nemohl zúčastnit v základním termínu ani náhradním akceptovaném ostatními a nebyla možnost určit termín akceptovaný všemi, postoupí do čtveřice hráčů/hráček pro MASTERS další v pořadí základní části Ligy.

Bude se hrát podobně jako v Lize podle standardních tenisových pravidel na dva vítězné sety (případný třetí set plný, při stavu 6:6 na sady následuje tie-break). Kurty pro hraní budou s předstihem zablokovány.

CENY

CENY MASTERS

 1. Vítěz a vítězka obdrží jako cenu skleněnou trofej pro vítěze/vítězku a …
 2. Cenou pro druhé bude …
 3. Třetí v pořadí získají …
 4. Pro čtvrté pak bude připraven …

Ceny pro MASTERS budou určeny v průběhu sezony i na základě diskusí s účastníky Ligy a dle toho, co se bude jevit pro hráče a hráčky jako zajímavá odměna.

AKTUÁLNĚ JSOU DÁLE VE HŘE CENY PRO NEJLEPŠÍ TŘI ŽENY A MUŽE V KONEČNÉM POŘADÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTI KÁRANSKÉ LIGY

Nabízím pro vítěze v pořadí mužů i žen voucher v hodnotě 2000,-Kč na cokoli ze sportovního sortimentu, které mám nabídce. Bez omezení ceny vybraného produktu, produktů. Cena pro druhé místo je voucher na 1000,-Kč a pro třetí místo voucher v hodnotě 500,-Kč.

Tedy od firem (abecedně): LEKI, MICO, MIZUNO, POC, SNAUWAERT, Spring-Revolution, STOOTS, TECNIFIBRE, Veloforte, Victus. Jen mizivá část je uvedena na e-shopu, lze však i následně vybírat a domluvit se i na položkách z katalogů (lze stáhnout v sekci Download v menu).

Podmínkou pro udělení druhé a třetí ceny je odehrání alespoň pěti zápasů všemi přihlášenými účastníky (nebo při účasti více než 20 hráčů a hráček, odehrání minimálního počtu pěti utkání alespoň 20 hráči/hráčkami).

 


CENY PRO NEJAKTIVNĚJŠÍ ÚČASTNÍKY

A další dvě ceny budou patřit nejaktivnější hráčce a hráči.

Tedy těm, kdo do konce ročníku stihnou odehrát nejvíce svých zápasů.

V případě rovnosti počtu odehraných zápasů a z důvodu, aby motivace k uhrání všech nebo přinejmenším většiny zápasů vydržela až do konce soutěže, cenu získá vítěz losování mezi hráči/hráčkami s nejvyšším shodným počtem odehraných zápasů.

Cenami pro nejaktivnějšího hráče i hráčku bude výplet TECNIFIBRE dle dohody a preference hráče/hráčky.

A aby se vám dobře hrálo, každý hráč/hráčka po odehrání alespoň pěti zápasů dostane vrchní omotávku Tecnifibre (abych to nemusel hlídat, prosím ozvěte se mi po odehrání pátého zápasu sami … :) ).

TABULKA VÝSLEDKŮ

  Petra Vlčková * Petr Vlček Jana Hurtová * Sam Straka Radana Leistner Kratochvílová * Karel Klatt Petr Leistner Fanda Čelikovský David Šubr Naďa Zolmanová Petr Douda ml. Martin Procházka Sněžana Šubrová Iveta Čížková * Štefan Sarvas Ondra Lukáš Tomáš Václavík Jakub Krábek Mirek Smolík Charlie Stanford Láďa Raichl Vojta Hirt  
Petra Vlčková * X     6:3 6:2                       3:6 2:6             Petra Vlčková *
Petr Vlček   X   7:5 4:6 6:3               6:4 6:4                     Petr Vlček
Jana Hurtová *     X               6:2 6:4         1:6 1:6             Jana Hurtová *
Sam Straka 3:6 2:6 5:7 6:4 3:6   X         3:6 2:6           6:0 6:3 0:6 0:6             Sam Straka
Radana Leistner Kratochvílová *         X                   6:1 4:6 6:3 0:6 1:6             Radana Leistner Kratochvílová *
Karel Klatt           X                                 Karel Klatt
Petr Leistner             X         3:6 6:3 4:6                     Petr Leistner
Fanda Čelikovský               X                             Fanda Čelikovský
David Šubr       6:3 6:2         X     6:7 2:6                     David Šubr
Naďa Zolmanová                   X           2:6 1:6             Naďa Zolmanová
Petr Douda ml.     2:6 4:6               X                       Petr Douda ml.
Martin Procházka   4:6 4:6         6:3 3:6 6:4   7:6 6:2     X                 1:6 1:6   Martin Procházka
Sněžana Šubrová                         X                   Sněžana Šubrová
Iveta Čížková *                           X   3:6 3:6             Iveta Čížková *
Štefan Sarvas       0:6 3:6 1:6 6:4 3:6                   X 0:6 3:6             Štefan Sarvas
Ondra Lukáš 6:3 6:2   6:1 6:1 6:0 6:0 6:0 6:1         6:2 6:1       6:3 6:3 6:0 6:3 X       6:0 6:3     Ondra Lukáš
Tomáš Václavík                                 X           Tomáš Václavík
Jakub Krábek                                   X         Jakub Krábek
Mirek Smolík                                     X       Mirek Smolík
Charlie Stanford                               0:6 3:6       X     Charlie Stanford
Láďa Raichl                       6:1 6:1                 X   Láďa Raichl
Vojta Hirt                                           X Vojta Hirt
  Petra Vlčková * Petr Vlček Jana Hurtová * Sam Straka Radana Leistner Kratochvílová * Karel Klatt Petr Leistner Fanda Čelikovský David Šubr Naďa Zolmanová Petr Douda ml. Martin Procházka Sněžana Šubrová Iveta Čížková * Štefan Sarvas Ondra Lukáš Tomáš Václavík Jakub Krábek Mirek Smolík Charlie Stanford Láďa Raichl Vojta Hirt

TABULKY POŘADÍ

CELKOVĚ

    Body Zápasy Sady Hry
1 Ondra Lukáš 8 8 16 0 96 23
2 Petr Vlček 2 2 4 1 29 22
3 Martin Procházka 2 4 4 5 38 45
4 Láďa Raichl 1 1 2 0 12 2
5 David Šubr 1 2 2 2 20 18
6 Petra Vlčková * 1 2 2 2 17 17
7 Jana Hurtová * 1 2 2 2 14 18
8 Radana Leistner Kratochvílová * 1 2 2 3 17 22
9 Sam Straka 1 5 3 8 36 56
10 Petr Leistner 0 1 1 2 13 15
11 Štefan Sarvas 0 3 1 6 16 40
12 Iveta Čížková * 0 1 0 2 6 12
13 Petr Douda ml. 0 1 0 2 6 12
14 Naďa Zolmanová 0 1 0 2 3 12
15 Charlie Stanford 0 1 0 2 3 12
16 Sněžana Šubrová            
17 Fanda Čelikovský            
18 Karel Klatt            
19 Jakub Krábek            
20 Tomáš Václavík            
21 Mirek Smolík            
22 Vojta Hirt          

ŽENY

    Body Zápasy Sady Hry
1 Petra Vlčková * 1 2 2 2 17 17
2 Jana Hurtová * 1 2 2 2 14 18
3 Radana Leistner Kratochvílová * 1 2 2 3 17 22
4 Iveta Čížková * 0 1 0 2 6 12
5 Naďa Zolmanová 0 1 0 2 3 12
6 Sněžana Šubrová          

MUŽI

    Body Zápasy Sady Hry
1 Ondra Lukáš 8 8 16 0 96 23
2 Petr Vlček 2 2 4 1 29 22
3 Martin Procházka 2 4 4 5 38 45
4 Láďa Raichl 1 1 2 0 12 2
5 David Šubr 1 2 2 2 20 18
6 Sam Straka 1 5 3 8 36 56
7 Petr Leistner 0 1 1 2 13 15
8 Štefan Sarvas 0 3 1 6 16 40
9 Petr Douda ml. 0 1 0 2 6 12
10 Charlie Stanford 0 1 0 2 3 12
11 Karel Klatt            
12 Fanda Čelikovský            
13 Tomáš Václavík            
14 Jakub Krábek            
15 Mirek Smolík            
16 Vojta Hirt          

MASTERS KÁRANSKÉ LIGY

ŽENY

ZÁPASY MASTERS ŽENY VÝSLEDKY
1 – 4 /
2 – 3 / 
Vítězky / 
Poražené / 

MUŽI

ZÁPASY MASTERS MUŽI VÝSLEDKY
1 – 4
2 – 3
Vítězové /
Poražení /

REZERVACE KURTŮ A VÍCE O ZPŮSOBU HRANÍ

 1. Jak je uvedeno v pravidlech, pro hraní je preferována antuka, ale po dohodě obou hráčů/hráček lze odehrávat utkání Ligy i na umělce.

 2. Hráči a hráčky se sami domlouvají na termínech a časech hraní. S výhodou lze pro nalezení hráče s časem a chutí využívat Whats App, kde jsou všichni účastníci Ligy přidáni do společné skupiny „Káranská Liga“.

 3. Hráči si i sami rezervují kurty pro svá utkání na domluvené termíny a časy v  REZERVAČNÍM SYSTÉMU.

 4. Tedy všichni účastníci musí být v tomto rezervačním systému registrováni a to i tehdy, pokud nebudou mít zaplacenou permanentku a budou hrát za úhradu každého jednotlivého hraní.

 5. Pokud spolu budou hrát hráči/hráčky, kteří mají permanentku, je jedno, kdo rezervaci udělá.

 6. Pokud bude hrát hráč/hráčka s permanentkou s hráčem/hráčkou bez permanentky, musí rezervaci provést v systému ten/ta s permanentkou pro správné kalkulování ceny. Spoluhráč bez permanentky pak musí uhradit adekvátní část ceny rezervace kurtu.

 7. Nastane li případ, že budou hrát spolu dva hráči bez permanentky, je jedno, který z hráčů rezervaci udělá. Je jen třeba pamatovat na to, že cena rezervace se strhne z kreditu hráče, který provedl rezervaci a spoluhráči se pak musí mezi sebou sami vyrovnat. Samozřejmě to také předpokládá, že rezervující hráč bez permanentky má dostatek peněz na svém kreditu.

 8. Více k tomu, jak rezervovat kurty v novém systému najdete na linku REZERVAČNÍ SYSTÉM NÁVOD.

 9. Míče na hraní si zajišťují hráči a hráčky sami a je jen na nich, kdo do hry nabídne své. (V případě zájmu mohu nabídnout špičkové míče Tecnifibre X-One za velkoobchodní ceny.)

 10. Výsledky se nahlašují co nejdříve po zápase (nejlépe do večera v ten samý den) na kontakt Sam Straka: 602366252, sam@samuelstraka.cz pro možnost rychlé aktualizace Ligy. Ideálně přes WhatsApp. Povinnost nahlásit výsledek má vítěz.

 

UPLYNULÉ ROČNÍKY